TIN TỨC TỪ TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SKYWAY SHARJAH

Uncategorized

Ngày 27 tháng 10 năm 2019

Hoàng thân Sheikh Sultan bin Muhammad al-Qasimi, một thành viên của Hội đồng Liên minh tối cao của UAE, người cai trị Sharjah đã đến thăm địa điểm của Trung tâm đổi mới SkyWay ở Sharjah. Điều này đã được báo cáo bởi gulfnews.com và các nguồn thông tin khác của UAE.

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SKYWAY TẠI SHARJA

https://rsw-systems.com/news/4-years-anniversary