15 giai đoạn huy động vốn của Sky Way là gì?

Uncategorized

15 giai đoạn hoàn thiện cơ sở vật chất , chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật ” chuẩn bị thương mại”. 2014 -2018

Nếu không có sự cản trở của chính quyền Lithuania với lời cáo buộc Anatoly là gián điệp của Nga có lẽ dự án đã được hoàn thành sớm .Sau 3 năm 2014-2017 .Lithuania đã trả lại danh dự cho Anatoly và skyway . Không biết vô tình hay cố ý .Nhưng nó đã làm cản trở tiến độ dự án từ 1-1,5 năm.Điều đặc biệt các số liệu tiến độ thời gian của 15 giai đoạn được giữ nguyên cho thấy sự minh bạch của dự án.

Nguồn : Youtube

Giai đoạn phát triển

Giai đoạn 1

Tháng 1 – tháng 4 năm 2014

Chuyển 1.500.000 cổ phần (cổ phiếu với giá trị danh nghĩa – tính theo bảng Anh, cho giai đoạn 1-4) với mức chiết khấu từ 1: 250 đến 1: 1500.

Hiệu suất công trình:

1.1. Tiếp tục hình thành cấu trúc Công ty quốc tế. Tạo ra các văn phòng đại diện của Công ty và các bộ phận cấu trúc ở các quốc gia khác nhau.

1.2. Tín dụng đầu tư cho nhà đầu tư chương trình RSW cho giai đoạn trước (1977-2013).

1.3. Đưa ra một chương trình thực hiện từng bước công nghệ RSW của thế hệ thứ tư với việc xây dựng các phần thử nghiệm của hệ thống RSW vận chuyển hàng hóa, đô thị và tốc độ cao, chứng nhận và nhập cảnh vào thị trường toàn cầu trong 3 năm tới .

Chi phí cho giai đoạn 1 – 500.000 bảng Anh (tiền thuê nhà, mua lại nơi làm việc, tạo tài liệu quảng cáo và cơ chế tương tác với nhà đầu tư và cổ đông với sự bảo hộ theo luật của Anh).


Giai đoạn 2

Tháng 4 – tháng 8 năm 2014

Chuyển 2.000.000.000 cổ phiếu với mức chiết khấu từ 1: 200 đến 1: 1000.

Hiệu suất công trình:

2.1. Tạo ra một Văn phòng thiết kế kỹ thuật đặc biệt với sản xuất thí điểm. Việc làm của các nhà thiết kế – nhà thiết kế “cốt lõi” – 25 nhà thiết kế, với nhân viên phục vụ phù hợp, với nơi làm việc được trang bị đầy đủ và phần mềm thích hợp.

2.2. Cho thuê không gian văn phòng, mua thiết bị, kỹ thuật dự án và thiết kế phần mềm được cấp phép để tổ chức thiết kế và công việc kỹ thuật về vận chuyển hàng hóa, hệ thống RSW đô thị và tốc độ cao: các cầu vượt dây, đường sắt và cơ sở hạ tầng của “cấp độ thứ hai” , bao gồm các hệ thống điều khiển tự động.

2.3. Bắt đầu công việc với khách hàng và nhà cung cấp thiết bị, linh kiện, cụm và đơn vị để tạo ra một cơ sở công nghiệp thí điểm với ba đoạn đường thử của hệ thống RSW thế hệ thứ tư: vận tải hàng hóa, đô thị và tốc độ cao. cấu trúc, hệ thống cán và cơ sở hạ tầng “cấp hai” (trạm, thiết bị đầu cuối, thiết bị đầu cuối vận chuyển hàng hóa, công tắc chuyển mạch, hệ thống điều khiển, v.v …).

2.4. Bắt đầu công việc với khách hàng từ khắp nơi trên thế giới về các dự án được nhắm mục tiêu về vận chuyển hàng hóa, hệ thống RSW quốc tế tốc độ cao và đô thị với mục đích kết thúc hợp đồng sơ bộ và nhận đơn đặt hàng trước và thanh toán xuống cho các đơn đặt hàng này.

2.5. Lựa chọn, giải phóng mặt bằng pháp lý và mua lại lô đất để xây dựng cơ sở thử nghiệm – công nghiệp của công ty với 3 đoạn kiểm tra hệ thống RSW – vận chuyển hàng hóa (1 km chiều dài), đô thị (3 km) và tốc độ cao (30 km) ), với tổng diện tích 25-30 ha.

Chi phí cho giai đoạn 2 – 2.500.000 bảng Anh (thuê mặt bằng, mua thêm nơi làm việc cho kỹ sư dự án, nhà thiết kế, v.v. với phần mềm được cấp phép, tiền lương cho nhà thiết kế và quản lý công ty, đặt trước, thanh toán trước, tiếp thị, thu hồi đất , v.v.)


 

Giai đoạn 3

Tháng 8 năm 2014 – tháng 2 năm 2015

Chuyển nhượng 3.000.000.000 cổ phiếu với mức chiết khấu từ 1: 175 đến 1: 750.

Hiệu suất công trình:

3.1. Tiếp tục công việc về tài liệu dự án cho hệ thống SW, đô thị và tốc độ cao của thế hệ thứ tư. Nhân viên tăng trong phòng thiết kế kỹ thuật đặc biệt với sản xuất thí điểm lên đến 50 nhà thiết kế với sự gia tăng thích hợp của nhân viên dịch vụ.

3.2. Tiếp tục làm việc với khách hàng và nhà cung cấp thiết bị, linh kiện, hội đồng và đơn vị để tạo cơ sở thí điểm với ba phần thử nghiệm của hệ thống SW: vận tải hàng hóa, đô thị và tốc độ cao, bao gồm sản xuất thử nghiệm, kết cấu đường ray, cán và ” cấp độ thứ hai “cơ sở hạ tầng (trạm, thiết bị đầu cuối, thiết bị đầu cuối vận chuyển hàng hóa, thiết bị chuyển mạch lần lượt, hệ thống điều khiển, v.v …).

3.3. Bắt đầu thiết kế và thi công xây dựng trên cơ sở thử nghiệm – công nghiệp của Công ty.

3.4. Tiếp tục làm việc với khách hàng từ khắp nơi trên thế giới về các dự án được nhắm mục tiêu cho các hệ thống SW quốc tế, đô thị và tốc độ cao với mục đích kết thúc hợp đồng sơ bộ và nhận các đơn đặt hàng trước và thanh toán cho các đơn đặt hàng này.

Chi phí cho giai đoạn 3 – 3.000.000 bảng Anh (thuê mặt bằng, mua thêm nơi làm việc cho kỹ sư dự án, nhà thiết kế, v.v. với phần mềm được cấp phép, tiền lương cho nhà thiết kế, nhân viên dịch vụ và quản lý của công ty, đặt hàng trước, thanh toán tạm ứng , tiếp thị, thiết kế, lắp ráp và xây dựng các công trình trên cơ sở công nghiệp thí điểm và các phần thử nghiệm của hệ thống SW, vv).


Giai đoạn 4

Tháng 2 năm 2015 – tháng 8 năm 2015

Chuyển nhượng 4.000.000.000 cổ phiếu với mức chiết khấu từ 1: 150 đến 1: 500.

Hiệu suất công việc:

4.1. Tiếp tục làm việc với khách hàng và nhà cung cấp thiết bị, linh kiện, hội đồng và đơn vị để tạo cơ sở thí điểm với ba phần thử nghiệm của hệ thống SW: vận tải hàng hóa, đô thị và tốc độ cao, bao gồm sản xuất thử nghiệm, kết cấu đường ray, cán và ” cấp độ thứ hai “cơ sở hạ tầng (trạm, thiết bị đầu cuối, thiết bị đầu cuối vận chuyển hàng hóa, thiết bị chuyển mạch lần lượt, hệ thống điều khiển, v.v …).

4.2. Tiếp tục công việc về tài liệu dự án trên các phần thử nghiệm của thế hệ thứ tư – vận tải hàng hóa, đô thị và tốc độ cao – trên cơ sở “chìa khóa trao tay”: cầu vượt chuỗi, đường sắt và cơ sở hạ tầng có liên quan, bao gồm cả hệ thống điều khiển. Nhân viên tăng trong Phòng thiết kế kỹ thuật đặc biệt với sản xuất thí điểm lên đến 75 nhà thiết kế với sự gia tăng đầy đủ của nhân viên phục vụ.

4.3. Sự khởi đầu của các công trình tạo ra các thiết bị khoa học, thử nghiệm, công nghệ và hoạt động cần thiết cho thử nghiệm công nghiệp, chứng nhận, xây dựng và vận hành hệ thống vận chuyển hàng hóa, đô thị và tốc độ cao, bao gồm cả cầu vượt, đường sắt và cơ sở hạ tầng “cấp độ thứ hai”.

4.4. Tiếp tục làm việc trên cơ sở thí điểm (dự án cơ sở: các tòa nhà, cơ sở vật chất, mạng lưới kỹ thuật, vv, bắt đầu xây dựng và lắp ráp các công trình). Xây dựng và lắp đặt hoạt động khi tạo các phần kiểm tra hệ thống SW.

4.5. Tiếp tục làm việc với khách hàng từ khắp nơi trên thế giới về các dự án được nhắm mục tiêu về cước vận chuyển, hệ thống SW quốc tế và đô thị tốc độ cao với mục đích kết thúc hợp đồng sơ bộ và nhận đơn đặt hàng trước và thanh toán xuống cho các đơn đặt hàng này.

Chi phí cho giai đoạn 4 – 4.000.000 bảng Anh (thuê mặt bằng, mua thêm nơi làm việc cho kỹ sư dự án, nhà thiết kế, v.v … với phần mềm được cấp phép, tiền lương cho nhà thiết kế, nhân viên dịch vụ và quản lý, tiếp thị, đặt hàng trước của công ty các cầu vượt, kho lăn và cơ sở hạ tầng, thanh toán tạm ứng, thiết kế dự án, lắp ráp và xây dựng trên cơ sở thí điểm và các phần kiểm tra của hệ thống SW, vv).


Giai đoạn 5 

Tháng 8 – tháng 12 năm 2015

Chuyển nhượng 5.000.000.000 cổ phiếu (sau đây là giá trị danh nghĩa của cổ phần trong công ty mẹ bằng USD) với mức chiết khấu từ 1: 200 đến 1: 640.

Hiệu suất công việc:

5.1. Tiếp tục làm việc với khách hàng và nhà cung cấp thiết bị, linh kiện, cụm và đơn vị để tạo ra một cơ sở công nghiệp thí điểm với ba phần thử nghiệm của SWsystems (hàng hóa, đô thị và tốc độ cao, bao gồm sản xuất thử nghiệm, cấu trúc đường ray cao, bánh xe lăn và “cấp thứ hai “cơ sở hạ tầng – trạm, thiết bị đầu cuối, thiết bị đầu cuối hàng hóa, switc

5.2. Tiếp tục nghiên cứu các tài liệu dự án cho các tổ hợp thử nghiệm SkyWay thế hệ thứ tư – hàng hóa, đô thị và tốc độ cao – trên cơ sở “chìa khóa trao tay”: cầu vượt dây, đường sắt và cơ sở hạ tầng tương ứng, bao gồm hệ thống an toàn, kiểm soát, năng lượng tự động cung cấp và truyền thông, vv Nhân viên tăng trong phòng thiết kế đặc biệt-kỹ thuật của SkyWay Technologies Co. lên đến 100 nhà thiết kế với sự gia tăng tương ứng của nhân viên dịch vụ.

5.3. Tiếp tục làm việc trên cơ sở công nghiệp thí điểm (dự án cơ bản: tòa nhà, cơ sở vật chất, mạng lưới kỹ thuật, v.v.). Mua lại đất ở Maryina Gorka của vùng Minsk (Belarus) để tạo ra cơ sở thử nghiệm và công nghiệp của SkyWay. Bắt đầu xây dựng và lắp ráp các công trình về việc tạo ra các tổ hợp thử nghiệm của các hệ thống SW và cơ sở hạ tầng của chúng trong “EcoTechnoPark” (Maryina Gorka).

5.4. Mua lại lô đất bổ sung để tạo ra sản phẩm “Unibus” theo chương trình SkyWay – các yếu tố, đơn vị, cấu kiện kim loại, thiết bị và linh kiện cho cán thép, cầu vượt và cơ sở hạ tầng, bao gồm hệ thống an toàn, kiểm soát, cung cấp năng lượng và thông tin liên lạc.

5.5. Tiếp tục nghiên cứu tạo ra các thiết bị khoa học, thử nghiệm, công nghệ và vận hành cần thiết cho thiết kế thử nghiệm và công nghiệp, chứng nhận, xây dựng và vận hành hệ thống vận chuyển hàng hóa, đô thị và tốc độ cao, bao gồm cầu vượt, đường sắt và cơ sở hạ tầng “cấp hai”.

5.6. Tiếp tục làm việc với khách hàng từ khắp nơi trên thế giới về các dự án mục tiêu của các hệ thống SW quốc tế, đô thị và tốc độ cao với mục đích kết thúc hợp đồng sơ bộ và nhận đơn đặt hàng trước và thanh toán trước cho các đơn đặt hàng này.

Chi phí cho giai đoạn 5 – 7.000.000 USD (thuê mặt bằng, mua thêm nơi làm việc cho các kỹ sư, nhà thiết kế dự án…) với phần mềm được cấp phép, tiền lương cho nhà thiết kế, nhân viên dịch vụ và quản lý, tiếp thị, đặt hàng trước cầu vượt, kho lăn và cơ sở hạ tầng, thanh toán tạm ứng, thiết kế dự án, lắp ráp và xây dựng các công trình trên cơ sở thí điểm và các phần thử nghiệm của hệ thống SW, vv).


Giai đoạn 6

Tháng 12 năm 2015 – tháng 5 năm 2016

Chuyển nhượng 6.000.000.000 cổ phiếu với mức chiết khấu từ 1: 150 đến 1: 500.

Hiệu suất công việc:

6.1. Tiếp tục làm việc với khách hàng và nhà cung cấp thiết bị, linh kiện, cụm và đơn vị để tạo ra một cơ sở công nghiệp thí điểm với ba phần thử nghiệm của SWsystems thế hệ thứ tư (hàng hóa, đô thị và tốc độ cao, bao gồm sản xuất thí điểm, “cơ sở hạ tầng” cấp hai – trạm, thiết bị đầu cuối, thiết bị đầu cuối hàng hóa, thiết bị chuyển mạch lần lượt, hệ thống an toàn tự động, điều khiển, cung cấp năng lượng và thông tin liên lạc, v.v …).

6.2. Tiếp tục nghiên cứu các tài liệu dự án cho các tổ hợp thử nghiệm SkyWay thế hệ thứ tư – hàng hóa, đô thị và tốc độ cao – trên cơ sở “chìa khóa trao tay”: cầu vượt dây, đường sắt và cơ sở hạ tầng tương ứng, bao gồm hệ thống an toàn, kiểm soát, năng lượng tự động cung cấp và truyền thông, vv Nhân viên tăng trong SkyWay Technologies Co. lên đến 125 nhà thiết kế với sự gia tăng tương ứng của nhân viên dịch vụ.

6.3. Tiếp tục làm việc trên cơ sở công nghiệp thí điểm “EcoTechnoPark” (dự án cơ sở, tòa nhà, cơ sở, mạng kỹ thuật, v.v.). Tiếp tục xây dựng và lắp ráp các công trình về việc tạo ra các phần kiểm tra hệ thống SW.

6.4. Bắt đầu các công trình tạo ra sản phẩm “Unibus” theo chương trình SkyWay (trên các khu vực thuê) – các yếu tố, đơn vị, cấu kiện kim loại, thiết bị và linh kiện cho toa xe, cầu vượt và cơ sở hạ tầng, bao gồm động cơ và bánh xe tự động hệ thống an toàn, kiểm soát, cung cấp năng lượng và truyền thông.

6.5. Tiếp tục nghiên cứu để tạo ra các thiết bị khoa học, thử nghiệm, công nghệ và vận hành cần thiết cho thiết kế thử nghiệm và công nghiệp, chứng nhận, xây dựng và vận hành hệ thống SWS, đô thị và tốc độ cao, bao gồm cả cầu vượt, đường sắt và cơ sở hạ tầng “cấp hai”.

6.6. Tiếp tục làm việc với khách hàng từ khắp nơi trên thế giới về các dự án mục tiêu của các hệ thống SW quốc tế, đô thị và tốc độ cao với mục đích kết thúc hợp đồng sơ bộ và nhận đơn đặt hàng trước và thanh toán trước cho các đơn đặt hàng này.

Chi phí cho giai đoạn 6 – 9.000.000 USD (thuê mặt bằng, mua thêm nơi làm việc cho các kỹ sư, nhà thiết kế dự án, v.v … với phần mềm được cấp phép, tiền lương cho nhà thiết kế, nhân viên dịch vụ và quản lý công ty, đặt hàng trước cho cầu vượt, cán cổ phần và cơ sở hạ tầng, thanh toán tạm ứng, tiếp thị, thiết kế dự án, lắp ráp và xây dựng trên cơ sở thí điểm và kiểm tra các phần của hệ thống SW trong “EcoTechnoPark” trong Maryina Gorka và “Unibus”; ).


Bước 7

Tháng 4 – tháng 7 năm 2016

Chuyển nhượng 7.000.000.000 cổ phiếu với mức chiết khấu từ 1: 150 đến 1: 400.

Hiệu suất công trình:

7.1. Hoàn thành việc tạo tài liệu làm việc cho tổ hợp thử nghiệm của hệ thống SW vận chuyển hàng hóa của thế hệ thứ tư theo nguyên tắc “Hai trong một” – một đường ống sản phẩm ở trên, đơn vị treo và unicars cho vận chuyển hàng hóa và hành khách dưới đây. Đặc điểm phức tạp hàng hóa: chiều dài đoạn (theo một hướng) – khoảng 1.100 m; công suất thiết kế – 10 triệu tấn / năm (hàng rời, là năng lực được yêu cầu nhiều nhất trên thị trường – chiếm khoảng 2/3 tổng số đơn đặt hàng đã nhận trước; hiện đại hóa phức tạp trong tương lai cho phép nâng công suất lên tới 100 triệu tấn / năm và hơn thế nữa); tải thiết bị đầu cuối hàng hóa với tải hàng hóa khi đang di chuyển (không dừng lại khi đang lăn bánh); dỡ hàng hóa vận chuyển hàng hóa với dỡ hàng hóa di chuyển (mà không dừng lại các cổ phiếu cán); một hệ thống an toàn, kiểm soát tự động,

Chi phí ước tính của tài liệu làm việc cho hàng hóa phức tạp SW (trong trường hợp bán tài liệu trên thị trường thế giới, mà không cần xây dựng một phần thử nghiệm) – 200 triệu USD.

7.2. Tiếp tục làm việc với khách hàng và nhà cung cấp thiết bị, linh kiện, cụm và đơn vị để tạo cơ sở công nghiệp thí điểm với ba phần kiểm tra của SWsystems (hàng hóa, đô thị và tốc độ cao, bao gồm sản xuất thí điểm, cấu trúc đường ray cao, cán và “cấp hai” cơ sở hạ tầng – trạm, ga xe lửa, nhà ga hàng hóa, thiết bị chuyển mạch lần lượt, hệ thống an toàn tự động, kiểm soát, cung cấp năng lượng và thông tin liên lạc, v.v …).

7.3. Tiếp tục nghiên cứu các tài liệu dự án cho các phần thử nghiệm của thế hệ thứ tư – đô thị và tốc độ cao – trên cơ sở “chìa khóa trao tay”: cầu vượt, dây chuyền và cơ sở hạ tầng tương ứng, bao gồm hệ thống an toàn, kiểm soát, cung cấp năng lượng và thông tin liên lạc tự động. Nhân viên tăng trong SkyWay Technologies Co. lên đến 125 nhà thiết kế với sự gia tăng tương ứng của nhân viên dịch vụ.

7.4. Tách một xu hướng hàng hóa trong công nghệ SW thành phân khu cấu trúc riêng biệt và chuyển giao tiềm năng thiết kế này (khoảng 30 nhà thiết kế cộng với nhân viên dịch vụ) để cải thiện thế hệ thứ tư vận chuyển hàng rời, để phát triển các loại vận chuyển hàng hóa khác (chuyển giao chất lỏng, hàng rời và hàng hóa đặc biệt), để phát triển các mô hình khác của xe chở hàng và toa xe chở hàng – đơn vị và đơn – và để phát triển thế hệ tiếp theo của công nghệ SW hàng hóa.

7,5. Tiếp tục các công trình trên cơ sở công nghiệp thí điểm (Maryina Gorka) và cơ sở sản xuất – các dự án căn cứ, tòa nhà, cơ sở vật chất, nhà xưởng, mạng kỹ thuật, vv.

7.6. Tiếp tục nghiên cứu tạo ra các thiết bị khoa học, thử nghiệm, công nghệ và vận hành cần thiết để thiết kế, chứng nhận, xây dựng và vận hành các hệ thống SWS, đường sắt đô thị và tốc độ cao, bao gồm cả cầu vượt, đường sắt và cơ sở hạ tầng “cấp hai”.

7.7. Tiếp tục làm việc với khách hàng từ khắp nơi trên thế giới về các dự án mục tiêu của các hệ thống SW quốc tế, đô thị và tốc độ cao với mục đích kết thúc hợp đồng sơ bộ và nhận đơn đặt hàng trước và thanh toán trước cho các đơn đặt hàng này.

Chi phí cho giai đoạn 7 – 15.000.000 USD (thuê mặt bằng, mua thêm nơi làm việc cho các kỹ sư, nhà thiết kế dự án…) với phần mềm được cấp phép, tiền lương cho nhà thiết kế, nhân viên dịch vụ và quản lý, tiếp thị, đặt hàng trước cầu vượt, kho và cơ sở hạ tầng, thanh toán tạm ứng, thiết kế dự án, lắp ráp và xây dựng tại các cơ sở thí điểm và sản xuất và các tổ hợp thử nghiệm của các hệ thống SW, các công trình nghiên cứu và phát triển, vv ..).


Giai đoạn 8

Tháng 7 – tháng 10 năm 2016

Chuyển nhượng 7.500.000.000.000 cổ phiếu với mức chiết khấu từ 1: 125 đến 1: 300. .

Hiệu suất công việc:

8.1. Hoàn thành việc tạo tài liệu làm việc cho khu phức hợp thử nghiệm đô thị công nghệ SW của thế hệ thứ tư. Đặc điểm của khu đô thị: tổng chiều dài của hai đoạn thử (gắn và treo bằng dây xích và dây xích) – 2.550 m theo một hướng; tốc độ thiết kế – lên tới 120 km / h; công suất thiết kế – lên đến 25.000 hành khách / giờ; hệ thống an toàn, kiểm soát, cung cấp năng lượng và truyền thông tự động; gradient theo dõi thiết kế tối đa – 15% (tại phần có cấu trúc theo dõi võng).

Chi phí ước tính của tài liệu làm việc cho khu phức hợp SW đô thị (trong trường hợp bán tài liệu trên thị trường thế giới, không xây dựng phần kiểm tra) – 500 triệu USD.

8.2. Tách một xu hướng đô thị trong công nghệ SW thành phân khu cấu trúc riêng biệt và chuyển giao tiềm năng thiết kế này (khoảng 50 nhà thiết kế cộng với nhân viên dịch vụ) để cải thiện thế hệ thứ tư của giao thông đô thị, để phát triển các loại hình vận tải hành khách và hàng hóa khác (” thành phố – sân bay “,” thành phố – thành phố “và những người khác), để phát triển các mô hình mới của đô thị gắn kết và đình chỉ unibuses và unicars, và thiết kế thế hệ tiếp theo của đô thị, phát triển và cơ sở hạ tầng SW-công nghệ, bao gồm cả hàng rào trí tuệ, nhà ở giá rẻ , thành phố tuyến tính, đất màu mỡ, v.v.

8.3. Tiếp tục nghiên cứu tài liệu dự án cho tổ hợp thử nghiệm cuối cùng – tốc độ cao – trên cơ sở “chìa khóa trao tay”: cầu vượt, dây chuyền và cơ sở hạ tầng tương ứng, bao gồm hệ thống an toàn, kiểm soát, cung cấp năng lượng và thông tin liên lạc tự động. Nhân viên tăng trong SkyWay Technologies Co. lên đến 175 nhà thiết kế với sự gia tăng tương ứng của nhân viên dịch vụ.

8.4. Tiếp tục các công trình xây dựng cơ sở sản xuất thử nghiệm – công nghiệp và sản xuất của công ty SkyWay và thực hiện các công trình xây lắp. Tiếp tục xây dựng và lắp ráp các công trình về việc tạo ra các tổ hợp thử nghiệm của hệ thống vận chuyển hàng hóa, đô thị và tốc độ cao.

8.5. Tiếp tục nghiên cứu tạo ra các thiết bị và dụng cụ khoa học, thử nghiệm, công nghệ và vận hành cần thiết cho thử nghiệm công nghiệp, chứng nhận, xây dựng và vận hành hệ thống SWS, đô thị và tốc độ cao, bao gồm cầu vượt, đường sắt và cơ sở hạ tầng. cấp độ”.

8,6. Tiếp tục làm việc với khách hàng từ khắp nơi trên thế giới về các dự án mục tiêu của các hệ thống SW quốc tế, đô thị và tốc độ cao với mục đích kết thúc hợp đồng sơ bộ và nhận đơn đặt hàng trước và thanh toán trước cho các đơn đặt hàng này.

Chi phí cho giai đoạn 8 – 20.000.000 USD (thuê mặt bằng, mua thêm nơi làm việc cho các kỹ sư, nhà thiết kế dự án … với phần mềm được cấp phép, tiền lương cho nhà thiết kế, nhân viên dịch vụ và quản lý công ty, đặt hàng trước cho cầu vượt giao thông, kho và cơ sở hạ tầng, thanh toán tạm ứng, tiếp thị, thiết kế dự án, lắp ráp và xây dựng tại các cơ sở thí điểm và sản xuất và các phần thử nghiệm của các hệ thống SW, các công trình nghiên cứu và phát triển, vv ..).


Giai đoạn 9

Tháng 9 – tháng 12 năm 2016

Chuyển nhượng 7.000.000.000 cổ phiếu với mức chiết khấu từ 1: 100 đến 1: 225. Hiệu suất công việc: 9.1.

Cho xem nhiều hơn

Giai đoạn 10

Tháng 11 năm 2016 – tháng 2 năm 2017

Chuyển 5.000.000.000 cổ phiếu với mức chiết khấu dao động từ 1:75 đến 1: 175.

Hiệu suất công trình:

10.1. Hoàn thành tài liệu làm việc về tổ hợp thử nghiệm liên tỉnh tốc độ cao. Đặc điểm của phức hợp tốc độ cao: chiều dài đoạn thử – 16 km (bao gồm 1 km – trùng với đoạn đô thị đường sắt đôi đi qua lãnh thổ EcoTechnoPark, 15 km – vượt quá giới hạn của EcoTechnoPark); tốc độ thiết kế – lên đến 450 km / h (để đạt được tốc độ thiết kế 500 km / h, chiều dài đoạn thử nghiệm phải được tăng lên 20-25 km); hiệu quả ước tính – lên đến 250.000 hành khách / 24 giờ, hệ thống an toàn, kiểm soát, cung cấp năng lượng và truyền thông tự động; gradient theo dõi tối đa – tối đa 15%.

Chi phí ước tính của tài liệu làm việc trên một SW-phức tạp tốc độ cao (trong trường hợp bán tài liệu trên thị trường thế giới, mà không cần xây dựng một phần thử nghiệm) – 1 tỷ USD.

10.2. Tách một xu hướng tốc độ cao trong công nghệ SW thành phân khu cấu trúc riêng biệt và phân công tiềm năng thiết kế này (khoảng 80 nhà thiết kế cộng với nhân viên dịch vụ) để cải thiện thế hệ thứ tư của vận tải tốc độ cao, để phát triển các loại cao khác vận chuyển hành khách và hàng hóa tốc độ cao (vượt qua các đoạn ngoài khơi, lưu thông tốc độ cao trong đường hầm, bao gồm cả việc hút chân không, vv), để phát triển các mô hình mới về tốc độ cao, đặc biệt là “gia đình” và “cá nhân” và để phát triển thế hệ tiếp theo của công nghệ SW tốc độ cao liên tỉnh.

10.3. Tiếp tục làm việc với khách hàng và nhà cung cấp thiết bị, linh kiện, tổ máy để tạo cơ sở thí điểm và sản xuất với ba phần kiểm tra của hệ thống SW (hàng hóa, đô thị và tốc độ cao, bao gồm sản xuất thí điểm, cơ sở hạ tầng của “cấp độ thứ hai” – các trạm, ga tàu, nhà ga hàng hóa, công tắc chuyển mạch, hệ thống điều khiển tự động, v.v …).

10.4. Tiếp tục công việc hoàn thiện tài liệu dự án trên phần kiểm tra tốc độ cao trên cơ sở “chìa khóa trao tay”: cầu vượt, đường sắt và cơ sở hạ tầng có liên quan, bao gồm hệ thống điều khiển tự động, cấp điện và truyền thông. Tăng số lượng nhân viên trong SkyWay Technologies Co. lên tới 225 nhà thiết kế với sự gia tăng đầy đủ nhân sự phục vụ.

10.5. Tiếp tục các công trình tạo ra các cơ sở sản xuất thử nghiệm – công nghiệp và sản xuất của công ty mẹ – “EcoTechnoPark” và “Unibus” – và thực hiện các công trình xây dựng và lắp ráp có liên quan. Tiếp tục xây dựng và lắp ráp các công trình trong EcoTechnoPark về việc tạo ra các tổ hợp thử nghiệm của các công nghệ hàng hóa, đô thị và tốc độ cao SW.

10.6. Tiếp tục các công trình tạo ra các thiết bị khoa học, thử nghiệm, công nghệ và bảo trì cần thiết cho thử nghiệm công nghiệp, chứng nhận, xây dựng và vận hành hệ thống vận chuyển hàng hóa, đô thị và tốc độ cao, bao gồm cầu vượt, đường sắt và cơ sở hạ tầng của “Cấp độ thứ hai”.

10.7. Tiếp tục làm việc với khách hàng từ khắp nơi trên thế giới về các dự án mục tiêu của các hệ thống SW quốc tế, đô thị và tốc độ cao với mục đích kết thúc hợp đồng sơ bộ và nhận đơn đặt hàng trước và thanh toán tạm ứng cho các đơn đặt hàng này.

Chi phí cho giai đoạn 10 – 25.000.000 USD (thuê mặt bằng, mua thêm nơi làm việc cho các kỹ sư, nhà thiết kế dự án, vv .. với phần mềm được cấp phép, tiền lương cho nhà thiết kế, nhân viên dịch vụ và quản lý của công ty, đặt hàng trước cho cầu vượt giao thông, kho và cơ sở hạ tầng, thanh toán tạm ứng, tiếp thị, thiết kế dự án, lắp ráp và xây dựng trên các cơ sở thử nghiệm – công nghiệp và sản xuất và các tổ hợp thử nghiệm của SWsystems, nghiên cứu khoa học và thiết kế thử nghiệm, v.v.).


Giai đoạn 11

Tháng 1 – tháng 4 năm 2017

Chuyển nhượng 4.000.000.000 cổ phiếu với mức chiết khấu trong khoảng từ 1:50 đến 1: 125.

Hiệu suất công trình:

11.1. Tiếp tục làm việc với khách hàng và nhà cung cấp thiết bị, linh kiện, đơn vị và cụm để tạo cơ sở thử nghiệm – công nghiệp (“EcoTechnoPark”) và cơ sở sản xuất (“Unibus”) của công ty đang nắm giữ với ba phần kiểm tra của hệ thống SW , đô thị và tốc độ cao, bao gồm sản xuất thử nghiệm, cấu trúc đường ray cao (đường sắt đôi và đường ray đơn), kho lăn (gắn và treo) và cơ sở hạ tầng của “cấp thứ hai” – trạm, bến, bến hàng, công tắc tắt, hệ thống an toàn tự động, điều khiển nguồn và truyền thông, vv ..).

11.2. Tiếp tục các công trình xây dựng cơ sở sản xuất thử nghiệm – công nghiệp và sản xuất của công ty mẹ (không chỉ ở Cộng hòa Belarus, mà còn ở các nước khác) và thi công các công trình xây lắp có liên quan. Tiếp tục xây dựng và lắp ráp các công trình về việc tạo ra các phức hợp thử nghiệm của hệ thống vận chuyển hàng hóa, đô thị và tốc độ cao trong EcoTechnoPark.

11.3. Tiếp tục các công trình tạo ra các thiết bị khoa học, thử nghiệm, công nghệ và bảo trì cần thiết cho thử nghiệm công nghiệp, chứng nhận, xây dựng và vận hành hệ thống vận chuyển hàng hóa, đô thị và tốc độ cao, bao gồm cầu vượt, đường sắt và cơ sở hạ tầng của “Cấp độ thứ hai”.

11.4. Tiếp tục làm việc với khách hàng từ khắp nơi trên thế giới về các dự án mục tiêu của các hệ thống SW quốc tế, đô thị và tốc độ cao với mục đích kết thúc hợp đồng sơ bộ và nhận đơn đặt hàng trước và thanh toán tạm ứng cho các đơn đặt hàng này.

Chi phí cho giai đoạn 11 – 25.000.000 USD (thuê mặt bằng, mua thêm nơi làm việc cho các kỹ sư, nhà thiết kế dự án … với phần mềm được cấp phép, tiền lương cho nhà thiết kế, nhân viên phục vụ và quản lý công ty, đặt hàng trước cho cầu vượt giao thông, kho và cơ sở hạ tầng, thanh toán tạm ứng, tiếp thị, thiết kế dự án, lắp ráp và xây dựng trên cơ sở thử nghiệm – công nghiệp và sản xuất và các phần thử nghiệm của hệ thống SW, nghiên cứu khoa học và thiết kế thử nghiệm, v.v.).


Giai đoạn 12

Tháng 3 – tháng 7 năm 2017

Chuyển nhượng 3.000.000.000 cổ phiếu với mức chiết khấu dao động từ 1:40 đến 1:80.

Hiệu suất của công trình:

12.1. Hoàn thành việc xây dựng, kiểm tra và chứng nhận tổ hợp thử nghiệm cho hệ thống SW vận chuyển hàng hóa – tạo ra một phòng trưng bày bán hàng của công nghệ SW hàng hóa để vận chuyển hàng rời công nghiệp. SkyWay hàng hóa phức tạp sẽ được tạo ra trên nguyên tắc “Tám-trong-một”:

1) vận tải hàng rời với nguyên tắc “Đường ống sản phẩm”;

2) vận chuyển hàng hóa lỏng trên nguyên tắc “Tank”; 3) vận chuyển hàng hóa lỏng theo nguyên tắc “Đường ống sản phẩm”;

4) vận chuyển hàng rời bằng hàng rời trên nguyên tắc “Container”;

5) vận chuyển hành khách (nhân viên, công nhân, nhân viên phục vụ, vv) trên nguyên tắc “Minibus”;

6) dòng bảo trì của phức tạp trên nguyên tắc ”

7) truyền tải điện qua đường dây điện, có dây vào cấu trúc đường ray;

8) chuyển thông tin qua đường truyền thông, có dây vào cấu trúc đường ray.

Đặc điểm của khu phức hợp hàng hóa: chiều dài đoạn thử – 1,100 m theo một hướng; công suất thiết kế – 10 triệu tấn / năm (mục đích chính – vận chuyển hàng rời, trong tương lai, phần có thể được sửa đổi với công suất 100 triệu tấn / năm trở lên); tải thiết bị đầu cuối hàng hóa với việc xử lý hàng hóa khi đang di chuyển (không dừng việc vận chuyển); dỡ hàng hóa vận chuyển hàng hóa với dỡ hàng hóa di chuyển (mà không dừng lại các cổ phiếu cán); “không người lái” với hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động; độ dốc dọc theo chiều dọc ước tính – lên tới 30%.

12.2. Trình diễn khu phức hợp vận tải hàng hóa của thế hệ mới cho hàng chục khách hàng tiềm năng từ thị trường thế giới “ấm lên”. Ký hợp đồng về các dự án mục tiêu của các tuyến vận chuyển hàng rời công nghiệp (quặng, than, vật liệu xây dựng rời …) với khách hàng từ tất cả các châu lục trên hành tinh với tổng số tiền không nhỏ hơn 5 tỷ USD. Biên lai thanh toán tạm ứng (5%) với tổng trị giá tối thiểu là 250 triệu USD – có nghĩa là khu phức hợp SkyWay hàng hóa trị giá khoảng 50 triệu USD sẽ được thanh toán trong tháng đầu tiên trình diễn và sẽ mang lại 500% thu nhập.

12.3. Tiếp tục làm việc với khách hàng và nhà cung cấp thiết bị, linh kiện, đơn vị và hội đồng để tạo thêm cơ sở sản xuất thử nghiệm – công nghiệp và sản xuất với hai phần thử nghiệm khác của hệ thống SW (đô thị và tốc độ cao, bao gồm sản xuất thử nghiệm, cơ sở hạ tầng của “cấp thứ hai” – trạm, thiết bị đầu cuối, kho, công tắc tắt, hệ thống an toàn tự động, điều khiển, cung cấp điện và thông tin liên lạc, v.v …).

12.4. Tiếp tục các công trình xây dựng cơ sở sản xuất thử nghiệm – công nghiệp và sản xuất của công ty mẹ (không chỉ ở Cộng hòa Belarus, mà còn ở các nước khác) và thi công xây dựng và lắp ráp. Tiếp tục xây dựng và lắp ráp các công trình trong EcoTechnoPark khi tạo phức hợp thử nghiệm cho hệ thống SW tốc độ cao.

12.5. Tiếp tục các công trình tạo ra các thiết bị khoa học, thử nghiệm, công nghệ và bảo trì cần thiết cho thử nghiệm công nghiệp, chứng nhận, xây dựng và vận hành hệ thống vận chuyển hàng hóa, đô thị và tốc độ cao, bao gồm cầu vượt, đường sắt và cơ sở hạ tầng của “Cấp độ thứ hai”.

12.6. Tiếp tục làm việc với khách hàng từ khắp nơi trên thế giới về các dự án được nhắm mục tiêu của hàng hóa quốc tế, hàng hải và tốc độ cao SkyWays với mục đích kết thúc hợp đồng sơ bộ và nhận đơn đặt hàng trước và thanh toán trước cho các đơn đặt hàng này.

12.7. Sáng tạo và ra mắt một công ty thiết kế chuyên biệt của công ty đang nắm giữ để thiết kế các dự án mục tiêu của các tuyến hàng được xây dựng bởi công nghệ SW trên tất cả các châu lục trên hành tinh. Công ty thiết kế dự án hoạt động theo nguyên tắc tự tài trợ thông qua các khoản thanh toán tạm ứng nhận được từ khách hàng của các dự án được nhắm mục tiêu.

Chi phí cho giai đoạn 12 – 25.000.000 USD (thuê mặt bằng, mua thêm nơi làm việc cho các kỹ sư, nhà thiết kế dự án … với phần mềm được cấp phép, tiền lương cho nhà thiết kế, nhân viên dịch vụ và quản lý công ty, đặt hàng trước cho cầu vượt giao thông, kho và cơ sở hạ tầng, thanh toán tạm ứng, tiếp thị, thiết kế dự án, lắp ráp và xây dựng trên cơ sở thử nghiệm – công nghiệp và sản xuất và các phần thử nghiệm của hệ thống SW, nghiên cứu khoa học và thiết kế thử nghiệm, v.v.).


Giai đoạn 13

Tháng 6 – tháng 9 năm 2017

Chuyển 2.000.000.000 cổ phiếu với mức chiết khấu từ 1:30 đến 1:60.

Hiệu suất công việc:

13.1. Tiếp tục làm việc với khách hàng và nhà cung cấp thiết bị, linh kiện, đơn vị và hội đồng để hoàn thành việc tạo ra các cơ sở sản xuất thử nghiệm và công nghiệp với một phần thử nghiệm chưa hoàn thành của hệ thống SW (tốc độ cao, bao gồm sản xuất thí điểm, cấu trúc đường ray cao, cán và cơ sở hạ tầng của “cấp độ thứ hai” – trạm, thiết bị đầu cuối, thiết bị đầu cuối hàng hóa, thiết bị chuyển mạch rẽ, hệ thống an toàn tự động, điều khiển, cung cấp điện và thông tin liên lạc, v.v …).

13.2. Tiếp tục các công trình xây dựng cơ sở sản xuất thử nghiệm – công nghiệp và sản xuất của công ty mẹ (tại Cộng hòa Belarus và các nước khác) và thực hiện các công trình xây lắp có liên quan. Tiếp tục xây dựng và lắp ráp các công trình trong EcoTechnoPark khi tạo phức hợp thử nghiệm cho hệ thống SW tốc độ cao.

13.3. Tiếp tục các công trình tạo ra các thiết bị khoa học, thử nghiệm, công nghệ và bảo trì cần thiết cho thử nghiệm công nghiệp, chứng nhận, xây dựng và vận hành hệ thống SW, đường sắt đô thị và tốc độ cao, bao gồm cầu vượt, đường sắt và cơ sở hạ tầng cấp độ”.

13.4. Tiếp tục làm việc với khách hàng từ khắp nơi trên thế giới về các dự án mục tiêu của các hệ thống SW quốc tế, đô thị và tốc độ cao với mục đích kết thúc hợp đồng sơ bộ và nhận đơn đặt hàng trước và thanh toán tạm ứng cho các đơn đặt hàng này.

Chi phí cho giai đoạn 13 – 25.000.000 USD (thuê mặt bằng, mua thêm nơi làm việc cho các kỹ sư, nhà thiết kế dự án … với phần mềm được cấp phép, tiền lương cho nhà thiết kế, nhân viên dịch vụ và quản lý công ty, đặt hàng trước cho cầu vượt giao thông, kho và cơ sở hạ tầng, thanh toán tạm ứng, tiếp thị, thiết kế dự án, lắp ráp và xây dựng trên các cơ sở thử nghiệm – công nghiệp và sản xuất và các tổ hợp thử nghiệm của SWsystems, nghiên cứu khoa học và thiết kế thử nghiệm, v.v.).


Giai đoạn 14

Tháng 8 – tháng 11 năm 2017

Chuyển 1.500.000.000 cổ phiếu với mức chiết khấu từ 1:25 đến 1:50.

Hiệu suất công trình:

14.1. Tiếp tục làm việc với khách hàng và nhà cung cấp thiết bị, linh kiện, đơn vị và cụm để hoàn thành việc xây dựng cơ sở sản xuất và thử nghiệm với ba phần thử nghiệm của hệ thống SW (hàng hóa, đô thị và tốc độ cao, bao gồm sản xuất thí điểm và thương mại. , kho và cơ sở hạ tầng của “cấp thứ hai” – trạm, thiết bị đầu cuối, thiết bị đầu cuối hàng hóa, thiết bị chuyển mạch, hệ thống an toàn, điều khiển, cung cấp điện và thông tin liên lạc tự động, v.v …).

14.2.Kiểm tra các công trình hoàn thành việc tạo ra các công trình thí nghiệm – công nghiệp (EcoTechnoPark) và các cơ sở sản xuất của công ty mẹ và thực hiện các công trình xây dựng và lắp ráp có liên quan. Tiếp tục xây dựng và lắp ráp các công trình về việc tạo ra phức tạp thử nghiệm chưa hoàn thành cuối cùng – hệ thống SWS tốc độ cao.

14.3. Tiếp tục các công trình tạo ra các thiết bị khoa học, thử nghiệm, công nghệ, công nghiệp và bảo trì cần thiết cho thử nghiệm công nghiệp, chứng nhận, xây dựng và vận hành hệ thống SWS hàng hóa, đô thị và tốc độ cao, bao gồm cầu vượt, đường sắt và cơ sở hạ tầng của ” Cấp độ thứ hai”.

14.4. Tiếp tục làm việc với khách hàng từ khắp nơi trên thế giới về các dự án mục tiêu của các hệ thống SW quốc tế, đô thị và tốc độ cao với mục đích kết thúc hợp đồng sơ bộ và nhận đơn đặt hàng trước và thanh toán tạm ứng cho các đơn đặt hàng này.

Chi phí cho giai đoạn 14 – 25.000.000 USD (thuê mặt bằng, mua thêm nơi làm việc cho các kỹ sư, nhà thiết kế dự án, … với phần mềm được cấp phép, tiền lương cho nhà thiết kế, nhân viên phục vụ và quản lý công ty, đặt hàng trước cho cầu vượt giao thông, kho và cơ sở hạ tầng, thanh toán tạm ứng, tiếp thị, thiết kế dự án, lắp ráp và xây dựng trên các cơ sở thử nghiệm – công nghiệp và sản xuất và các tổ hợp thử nghiệm của các hệ thống SW, nghiên cứu khoa học và thiết kế thử nghiệm, v.v.).


Giai đoạn 15

Tháng 10 – tháng 12 năm 2017

Chuyển nhượng 1.500.000.000 cổ phiếu với mức chiết khấu từ 1:20 đến 1:40.

Thi công công trình:

15.1. Hoàn thành việc xây dựng, thử nghiệm và chứng nhận tổ hợp thử nghiệm của liên tỉnh tốc độ cao và hệ thống SW quốc tế – tạo ra một phòng trưng bày bán hàng của công nghệ SW cho hành khách tốc độ cao (lên đến 500 km / h) và vận chuyển hàng hóa giữa các thành phố , khu vực, quốc gia và lục địa. SkyWay tốc độ cao phức tạp sẽ được tạo ra trên nguyên tắc “Bảy-trong-một”:

1) hành khách vận chuyển trên các nguyên tắc – “khớp nối tàu”, “Minibus”, “Gia đình unibus”, “Cá nhân unibus”;

2) vận chuyển hàng rời theo hàng rời trên nguyên tắc “Container”;

3) bảo trì dòng của phức tạp trên nguyên tắc “Vận tải đặc biệt”;

4) vận chuyển hàng hóa lỏng trên nguyên tắc “Tank”;

5) vận chuyển hàng hóa lỏng trên nguyên tắc “Đường ống sản phẩm”;

6) truyền tải điện qua đường dây điện, có dây vào cấu trúc đường ray;

7) truyền thông tin thông qua các đường truyền thông, có dây vào cấu trúc theo dõi.

Đặc điểm của phức hợp tốc độ cao: chiều dài đoạn thử – 16 km; tốc độ ước tính – lên tới 450 km / h; công suất thiết kế – lên đến 250.000 hành khách mỗi 24 giờ; hệ thống an toàn, kiểm soát, cung cấp năng lượng và truyền thông tự động; độ dốc ước tính tối đa của bản nhạc – tối đa 15%.

15.2. Trình diễn tổ hợp vận tải liên tỉnh tốc độ cao có hiệu quả cho hàng chục khách hàng tiềm năng từ thị trường thế giới “ấm lên”. Ký kết các hợp đồng về các dự án được nhắm mục tiêu của các tuyến đường liên tỉnh và quốc tế tốc độ cao với khách hàng từ tất cả các châu lục trên hành tinh với tổng số tiền không nhỏ hơn 10 tỷ USD. Nhận thanh toán tạm ứng (5%) tổng cộng ít nhất 500 triệu USD trong 3 tháng tiếp theo – có nghĩa là khu phức hợp SkyWay thử nghiệm tốc độ cao trị giá khoảng 100 triệu USD sẽ được thanh toán trong tháng đầu tiên trình diễn và sẽ mang lại 500 % thu nhập.

15.3. Sáng tạo và ra mắt một công ty thiết kế chuyên biệt của công ty đang nắm giữ để thiết kế các dự án mục tiêu của các tuyến đường liên tỉnh và đô thị tốc độ cao và quốc tế được xây dựng bằng công nghệ SW trên tất cả các châu lục trên hành tinh. Công ty thiết kế dự án hoạt động theo nguyên tắc tự tài trợ thông qua các khoản thanh toán tạm ứng nhận được từ khách hàng của các dự án được nhắm mục tiêu.

15.4. Sự tham gia của SkyWay vào thị trường chứng khoán và IPO vào năm 2018. Công ty nắm giữ lợi nhuận và tự tài trợ cho sự phát triển mà không cần tham gia vốn cổ phần. Cổ đông bắt đầu nhận cổ tức trên cổ phiếu. Khả năng cho cổ đông bán cổ phần theo giá thị trường gần với giá trị danh nghĩa của cổ phiếu.

Hơn nữa, vốn cổ phần không tham gia thị trường và công ty cổ phần SkyWay tiến hành tự tài trợ thông qua việc nhận đơn đặt hàng cho các dự án mục tiêu của các hệ thống SW, tốc độ cao, đô thị và liên tỉnh, cũng như các dự án phát triển và cơ sở hạ tầng trên tất cả châu lục và ở tất cả các quốc gia, trong đó công ty mẹ sẽ có văn phòng đại diện và công ty con vào thời điểm đó.

Chi phí cho giai đoạn 15 – 25.000.000 USD (thuê mặt bằng, mua thêm nơi làm việc cho các kỹ sư, nhà thiết kế dự án … với phần mềm được cấp phép, tiền lương cho nhà thiết kế, nhân viên phục vụ và quản lý công ty, đặt hàng trước cho cầu vượt giao thông, thiết bị và cơ sở hạ tầng, thanh toán tạm ứng, tiếp thị, thiết kế dự án, lắp ráp và xây dựng trên cơ sở thử nghiệm – công nghiệp và sản xuất và các tổ hợp thử nghiệm của SWsystems về sự hoàn thiện và cải tiến, nghiên cứu khoa học và thiết kế thử nghiệm, v.v.).

 

 

 

 

16 thoughts on “15 giai đoạn huy động vốn của Sky Way là gì?

 1. My spouse and i felt ecstatic when Michael could finish up his inquiry from your ideas he received in your blog. It’s not at all simplistic just to continually be handing out helpful hints that many people may have been making money from. We really do understand we have got the blog owner to appreciate because of that. The entire illustrations you have made, the simple site menu, the relationships you will make it possible to create – it’s many unbelievable, and it is leading our son and our family reckon that that issue is awesome, and that’s extremely important. Many thanks for all!

 2. My wife and i got excited that Chris managed to carry out his homework from the ideas he came across in your blog. It’s not at all simplistic just to be handing out solutions that some others have been selling. We really understand we’ve got the writer to give thanks to because of that. The entire illustrations you’ve made, the simple blog menu, the friendships your site make it easier to create – it’s most exceptional, and it is assisting our son in addition to the family do think the subject matter is awesome, and that is wonderfully important. Many thanks for the whole lot!

 3. My wife and i felt now fortunate when Louis managed to carry out his preliminary research out of the ideas he came across when using the web pages. It is now and again perplexing to just be handing out instructions that many the others might have been selling. And we also do know we have the writer to appreciate because of that. The type of illustrations you’ve made, the simple website menu, the friendships your site help to foster – it’s all astounding, and it’s leading our son in addition to our family imagine that that content is pleasurable, and that’s especially serious. Thanks for all the pieces!

 4. I precisely wished to thank you so much once more. I do not know the things I would have worked on in the absence of the entire advice shown by you on such topic. It had become a very distressing problem in my view, nevertheless being able to view the very specialized strategy you managed it took me to cry with delight. I am just grateful for this guidance and as well , hope that you realize what a powerful job that you’re doing training most people thru your webblog. I know that you haven’t met all of us.

  1. I really want everyone to understand what skyway means and its value, an advanced technology that can solve environmental pollution and traffic congestion and traffic accidents around the world. Because of that, I love skyway so much

 5. I precisely had to thank you very much all over again. I do not know the things I would’ve done in the absence of the entire secrets shown by you relating to that question. Completely was a troublesome problem for me, however , being able to view the very skilled fashion you managed the issue took me to leap over contentment. I’m happy for your service and thus expect you recognize what a powerful job your are carrying out training men and women via your websites. I’m certain you have never encountered all of us.

 6. I not to mention my friends have been reviewing the best things on your web site and then all of the sudden got a terrible suspicion I had not thanked the web blog owner for those techniques. Most of the people are actually for that reason very interested to study all of them and already have in truth been using them. I appreciate you for getting simply helpful and also for deciding upon some marvelous topics most people are really wanting to be aware of. My sincere regret for not saying thanks to you earlier.

 7. Needed to post you that little word so as to say thank you as before for your personal remarkable things you have provided at this time. This is so unbelievably generous with you to grant publicly what a lot of folks would have supplied for an electronic book to end up making some profit for themselves, specifically since you might have done it if you desired. Those concepts also worked like a fantastic way to recognize that other individuals have the identical eagerness much like my personal own to know very much more with respect to this matter. I am sure there are some more enjoyable periods in the future for many who read carefully your blog.

 8. My wife and i ended up being very glad that Michael managed to do his preliminary research because of the precious recommendations he made from your own site. It is now and again perplexing to just find yourself giving away helpful hints which usually people might have been making money from. We take into account we’ve got the blog owner to be grateful to for this. The most important illustrations you’ve made, the easy web site navigation, the friendships you can make it easier to instill – it is most extraordinary, and it’s letting our son and us do think that idea is awesome, and that’s quite mandatory. Thanks for all!

 9. Needed to send you one very little word to finally give thanks the moment again considering the great solutions you’ve discussed on this page. It was quite shockingly generous with people like you to offer publicly all some people might have marketed for an electronic book to help with making some profit for their own end, especially given that you might well have tried it if you considered necessary. These principles also acted to provide a great way to understand that the rest have a similar eagerness like my personal own to know the truth more and more with respect to this matter. I know there are numerous more fun situations up front for individuals who read through your blog post.

 10. Thanks a lot for providing individuals with such a brilliant opportunity to check tips from this blog. It is often very awesome and packed with a lot of fun for me personally and my office fellow workers to visit your site at the least thrice in 7 days to read the new secrets you have got. And indeed, I’m also always contented with your perfect ideas you serve. Certain 4 points in this article are definitely the most impressive I have ever had.

 11. Thanks so much for providing individuals with remarkably terrific opportunity to read articles and blog posts from here. It’s always very awesome and jam-packed with a lot of fun for me and my office fellow workers to search your blog at minimum three times in 7 days to read the newest tips you have. And of course, I am always impressed considering the sensational pointers you serve. Selected 4 tips in this post are in fact the most suitable I’ve ever had.

 12. I and my guys were looking at the good secrets and techniques found on your website and then unexpectedly I had a terrible feeling I never expressed respect to the web blog owner for those secrets. Most of the guys are already so stimulated to read them and have in effect in fact been taking advantage of those things. I appreciate you for being well kind and then for deciding upon such notable guides most people are really needing to understand about. Our own sincere regret for not saying thanks to you earlier.

 13. Thank you so much for providing individuals with an exceptionally nice possiblity to read critical reviews from here. It is always very superb and packed with a good time for me and my office co-workers to search your web site the equivalent of three times in a week to see the new secrets you have got. And definitely, we are actually contented with the terrific hints you serve. Some 3 ideas on this page are in truth the very best we’ve ever had.

 14. Hello, There’s no doubt that your websi
  펀초

  e could be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, fantastic site!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *