ANATOLY YUNITSKY TRONG SỐ CÁC NHÀ PHÁT MINH XUẤT SẮC CỦA BELARUS

Uncategorized

Trong năm, Komsomolskaya Pravda, với sự hỗ trợ của String Technologies CJSC, đã giới thiệu với độc giả về tiểu sử của các nhà khoa học, nhà phát minh và kỹ sư nổi tiếng người Bêlarut, người có đóng góp đáng kể cho sự phát triển của khoa học và công nghệ. Những người này đã để lại một dấu ấn không chỉ ở Bêlarut, mà cả trong lịch sử thế giới.
Trong số mới nhất của chuyên mục này, Komsomolskaya Pravda sẽ cho bạn biết về Anatoly Yunitsky, một người gốc Bêlarut Bêlarut và là tác giả của các hệ thống vận chuyển dây. Tiểu sử của ông có thể phục vụ như một ví dụ tốt về sự dũng cảm, chăm chỉ và siêng năng trong việc đạt được các mục tiêu.

Đọc tài liệu ở đây