ẢNH MỚI TỪ CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT

Uncategorized

Ngày 26 tháng 12 năm 2019

Trong khi cả thế giới đang chuẩn bị cho đêm giao thừa, công việc đang diễn ra sôi nổi tại Trung tâm đổi mới SkyWay ở Sharjah. Trên các neo hỗ trợ, họ tham gia vào việc đặt tường và trang trí nội thất: họ cài đặt thông tin liên lạc và cài đặt cửa sổ. Kết thúc nội thất của các bức tường gỗ và kết thúc của các tầng bên trong nhà khách tiếp tục. Họ xây dựng truyền thông và thiết lập các phân vùng nội bộ. Các cấu trúc kim loại được nhập khẩu vào các hỗ trợ trung gian, tại trung tâm vận chuyển đầu tiên, họ lên kế hoạch cho các con đường và địa điểm trên lãnh thổ. Và, tất nhiên, chiếc xe tiếp tục được chạy và điều chỉnh.

Tìm hiểu thêm về cách SWIC bây giờ nhìn từ báo cáo hình ảnh của phóng viên đặc biệt của chúng tôi ở Sharjah.