BẠN CÓ THỂ ĐẦU TƯ VỚI CHIẾT KHẤU 1: 100 NHIỀU HƠN MỘT LẦN!

Uncategorized

Chúng tôi nhắc nhở tất cả các nhà đầu tư RSW đã tận dụng ưu đãi “Khuôn mặt của tương lai” với chiết khấu 1: 100, rằng bạn có thể thực hiện bất kỳ số lượng đầu tư nào như vậy cho đến ngày 10 tháng 12, 23:55 (UTC + 3)!

Điều khoản thanh toán cho ưu đãi chiết khấu 1: 100 rất hấp dẫn:

  • Trả góp trong 10 tháng với số tiền trả hàng tháng là $ 500.
  • Như một khoản thanh toán một lần là $ 5000.

    Bạn có thể đầu tư nhiều lần với chiết khấu này trong phần “Hình ba chiều” trong tài khoản cá nhân RSW của mình.

    Chúng tôi bày tỏ hy vọng về sự rõ ràng của thực tế là chỉ có thể nhận được một hình ba chiều trong bảo tàng SkyWay EcoTechnoPark ở Cộng hòa Belarus và trong tài khoản cá nhân của bạn, bất kể số lượng đầu tư với chiết khấu 1: 100.

    Chúng tôi cũng muốn thu hút sự chú ý của bạn đến thực tế là sau ngày 10 tháng 12, sẽ không còn có thể đầu tư theo đề xuất “Khuôn mặt của tương lai”. Hãy tận dụng các chương trình khuyến mãi ngay bây giờ!

    Hãy đăng ký bằng Link tại đây https://skyway-lk.link-stats.site/auth/registration?partner_id=439582