Cách tra tìm kiếm thông tin trên Bộ Giao thông vận tải Liên bang Nga chính thức công nhận Sky Way

Uncategorized

Cách tra tìm kiếm thông tin trên Bộ Giao thông vận tải Liên bang Nga chính thức công nhận Sky Way

                              

 

ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CỦA BỘ GIAO DỊCH VẬN TẢI LIÊN QUAN

Bộ Giao thông vận tải Liên bang Nga chính thức công nhận Sky Way:

  1. Sáng tạo Đọc văn bản của kết luận Mintrans
  2. Và đầy hứa hẹn Đọc văn bản của kết luận Mintrans

Cách tra thông tin trong ” BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGA”
Truy cập tìm kiếm :
B1 :Tìm kiếm Bộ giao thông vận tải NGa ” Russian Ministry of Transport “==>
B2 : Website chính của bộ giai thông Nga https://www.mintrans.ru/ ==>
B3 :  Đổi mới trong giao thông vận tải ==>

B4 : Tài liệu chính thức ==>
B5 : 
Tài liệu của Hội đồng chuyên gia để cải thiện tính sáng tạo của mua sắm công trong lĩnh vực giao thông  ==>
B6 : Biên bản cuộc họp của Hội đồng chuyên gia ngày 11 tháng 2 năm 2016 số 16 

* Tổng hợp thông tin dự án Sky Way

* Bộ Giao Thông Vận Tải Nga Công Nhận Cộng Nghệ Sky Way

* Rủi ro khi bạn đầu tư Sky Way là gì?

* Quyền lợi khi bạn đầu tư vào Sky Way là gì?

* IPO SKYWAY ! SKYWAY CHỈ LÀ MỘT PHẦN TRONG TỔNG TÀI SẢN ! TẠI SAO ?

Comments are closed.