CHẤM DỨT HỢP TÁC VỚI NEEW (SWIG)

Ngày 25 tháng 2 năm 2020 – CHẤM DỨT HỢP TÁC VỚI NEEW (SWIG)

Kính gửi các nhà đầu tư và đối tác của Tập đoàn SkyWay!

Tập đoàn SkyWay cảm ơn Cộng đồng người tiêu dùng NEEW (trước đây là RSW Investment Group Ltd. dưới thương hiệu Sky Way Invest Group – SWIG) vì sự hợp tác lâu dài và hiệu quả trong việc triển khai công nghệ SkyWay.

Đồng thời, xin lưu ý rằng Tập đoàn SkyWay chấm dứt hợp tác với NEEW Consumer Community (trước đây là RSW Investment Group Ltd. dưới tên thương hiệu Sky Way Invest Group – SWIG), cũng như với tất cả các pháp nhân liên kết với công ty này.

Quyết định này của Nhóm các công ty SkyWay là do điều kiện đưa ra bởi ban quản lý NEEW (SWIG) để thay đổi hợp tác hơn nữa và thỏa thuận đã ký kết trước đó. Thay đổi được đề xuất là Tập đoàn Đầu tư SWIG sẽ không còn chuyển đổi các khoản nợ của SWIG thành cổ phiếu của Euroasian Rail SkyWay Systems Holding (ERSSH). Quy trình chuyển đổi ngụ ý rằng mỗi khách hàng và đối tác của nhóm SWIG đã nhận cổ phần của ERSSH bằng mọi cách đã được nhập vào sổ đăng ký của các cổ đông ERSSH. Theo đó, bằng cách từ chối chuyển đổi, khách hàng của SWIG sẽ không được đưa vào sổ đăng ký của các cổ đông ERSSH và sẽ có trách nhiệm pháp lý của một công ty không liên quan đến Tập đoàn Công ty SkyWay, trong khi đến lượt Công ty SkyWay, sẽ không có thông tin về những cá nhân đã đóng góp cho sự phát triển của công nghệ.

Quy trình chuyển đổi là bắt buộc đối với Nhóm Công ty SkyWay và đây là điều kiện cơ bản, vì chỉ cần đăng ký vào sổ đăng ký của các cổ đông ERSSH là một xác nhận đúng về quyền của một người cụ thể đối với cổ phiếu ERSSH.

Do đó, khung hợp tác được đề xuất là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Tập đoàn các công ty SkyWay, vì nó mang lại rủi ro pháp lý và uy tín không chính đáng.

Nhóm các công ty SkyWay cũng thông báo cho tất cả khách hàng và đối tác của Cộng đồng người tiêu dùng NEEW (RSW Investment Group Ltd., Sky Way Invest Group, SWIG) rằng mọi khách hàng và đối tác của nhóm SWIG đã nhận được cổ phiếu ERSSH trong bất kỳ cách nào trước ngày 3 tháng 2 năm 2020 (ngày chuyển đổi nợ cuối cùng của SWIG thành cổ phiếu ERSSH) được nhập vào sổ đăng ký của các cổ đông ERSSH và có thể nhận được một trích xuất điện tử từ sổ đăng ký được chỉ định, cũng như đặt hàng sản xuất và giao chứng nhận xác nhận quyền đối với cổ phiếu ERSSH thông qua Chức năng tài khoản cá nhân SWIG.

Chúng tôi muốn chỉ ra một cách riêng biệt rằng Cộng đồng người tiêu dùng NEEW của (RSW Investment Group Ltd., Sky Way Invest Group, SWIG) là một phần của hoạt động đầu tư nội bộ của mình (tạo ra một danh mục đầu tư toàn cầu có tên CRU) đã mua gói cổ phần trong ERSSH . Gói chia sẻ này không thể được cấp lại cho các cá nhân và không thể được triển khai trong Cộng đồng người tiêu dùng NEEW. Gói cổ phần này được giữ trong tài sản của Cộng đồng người tiêu dùng NEEW cũng như các tài sản khác mà Cộng đồng người tiêu dùng NEEW đã tuyên bố công khai.

Đồng thời, Nhóm các công ty SkyWay đáp ứng nhu cầu của khách hàng Cộng đồng người tiêu dùng NEEW và cung cấp cơ hội chuyển đổi cho những khách hàng chưa thể làm như vậy vì một số lý do. Bạn có tùy chọn cuối cùng này cho đến ngày 15 tháng 3 năm nay, nếu ban quản lý Cộng đồng người tiêu dùng NEEW quyết định thực hiện chuyển đổi như vậy.

Nhóm các công ty SkyWay cảnh báo rằng mỗi khách hàng và đối tác của nhóm SWIG đã nhận cổ phiếu ERSSH theo bất kỳ cách nào sau ngày chuyển đổi cuối cùng trong SWIG sẽ không được đưa vào sổ đăng ký của các cổ đông ERSSH theo quyết định của ban quản lý SWIG, và, theo đó, sẽ không thể xác nhận quyền đối với cổ phiếu ERSSH.

Cũng cần lưu ý rằng quyết định này chỉ áp dụng cho hợp tác với Cộng đồng người tiêu dùng NEEW (trước đây là RSW Investment Group Ltd. dưới tên thương hiệu Sky Way Invest Group – SWIG) và các pháp nhân liên quan đến nó. Hợp tác với các đối tác khác, bao gồm SWI Inc. (Sky Way Capital) tiếp tục với các điều khoản tương tự.

Nhóm các công ty SkyWay trân trọng tất cả các nhà đầu tư và bảo vệ quyền và lợi ích của họ.

Với sự tôn trọng,

Quản lý nhóm các công ty SkyWay

Minh họa bởi Edvard Munch

https://rsw-systems.com/news/neew-parting
© https://rsw-systems.com/