CON ĐƯỜNG ĐẾN CHÂU ÂU – QUA CHỨNG NHẬN

Uncategorized

chứng nhận đường đến châu Âu

CON ĐƯỜNG ĐẾN CHÂU ÂU – QUA CHỨNG NHẬN

Sự phát triển của Yunitskiy String Transport đổi mới đòi hỏi những nỗ lực to lớn ở tất cả các giai đoạn của dự án: ở cấp độ khái niệm, ở các giai đoạn thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và vận hành. Ngoài ra, một cột mốc quan trọng trong quá trình này là xác nhận việc tuân thủ các yêu cầu của các tổ chức chứng nhận, bởi ngoài nhu cầu đáp ứng nhu cầu của công nghệ thay đổi nhanh chóng và sự cạnh tranh, một trong những nhiệm vụ chính mà những người tạo ra SkyWay phải đối mặt là đảm bảo sự an toàn của phương tiện. Để đạt được mục tiêu này, các chuyên gia của công ty phát triển công nghệ vận tải đột phá của tương lai thực hiện nhiều phép tính.

Ví dụ, một trong những khía cạnh quan trọng của vấn đề này là an toàn cháy nổ của đầu máy toa xe. Việc phân tích vật liệu trang trí nội thất và tính toán tải trọng cháy của nó (lượng năng lượng giải phóng trong quá trình đốt cháy vật liệu trang trí) được thực hiện để đánh giá hiệu ứng nhiệt đối với hành khách và số lượng thiết bị chữa cháy cần thiết trong trường hợp cháy nội thất xe. Ngoài ra, để đảm bảo quá trình vận chuyển an toàn và không bị gián đoạn, các kịch bản về sự cố của các thành phần hệ thống được phân tích và mô tả, sau đó chúng được phân loại theo mức độ nguy hiểm, các biện pháp và thuật toán ứng phó có thể được đưa ra.

Đến nay, Phòng Cán bộ của SkyWay Technologies Co., chủ yếu là các chuyên gia từ phòng phân tích chức năng và hệ thống, đang tích cực chuẩn bị cơ sở chính để vượt qua các giai đoạn chứng nhận cho Unibus U4-212 ở Liên minh Châu Âu. Theo yêu cầu của công ty tư vấn Revelator, một cơ sở đang được hình thành để xác nhận sự tuân thủ của tất cả các hệ thống của chiếc xe này với các yêu cầu của văn bản quy định. Một nghiên cứu như vậy ngụ ý mô tả đầy đủ các tính năng thiết kế, nguyên tắc hoạt động của phương tiện giao thông và các yếu tố riêng lẻ của nó: hệ thống phanh, hệ thống chuyển động, hệ thống cửa, phần điện và nhiều yếu tố khác.

Đối với thông tin của bạn: phân tích hệ thống chức năng là một phương pháp nhận thức khoa học dựa trên toán học, là phương pháp tìm kiếm và thiết lập các kết nối logic giữa các phần tử của một chuỗi. Mục tiêu của nó là một cách tiếp cận nhất quán để ra quyết định vấn đề, được hướng dẫn bởi cơ sở hoàn toàn tự động của các thuật toán và yêu cầu hệ thống.

DSC00362_1 (1)

Comments are closed.