CUỘC PHỎNG VẤN VỚI LÃNH SỰ MÔNG CỔ TẠI BELARUS

Uncategorized

ngày 07 tháng 2 năm 2020

Khá gần đây, một phái đoàn của chính phủ và doanh nghiệp của Mông Cổ do The Hon đứng đầu. Byambasurengiin Enkh-Amgalan, Bộ trưởng Bộ Phát triển Giao thông và Đường bộ của đất nước này, đã đến thăm Công ty Công ty Stringky, cùng với các nhà báo, quan chức của các bộ phận liên quan và nhân viên ngoại giao của Mông Cổ và Cộng hòa Bêlarut. Sau khi trình bày công nghệ SkyWay được thực hiện bởi người sáng lập và Nhà thiết kế chung của công ty phát triển vận tải dây, trên lãnh thổ của Enterpriseky, các doanh nghiệp đã thảo luận về triển vọng hợp tác trong lĩnh vực vận tải.

Chúng tôi cung cấp các cuộc phỏng vấn để bạn chú ý.