ĐÀO TẠO TRIZ CHO CÁC CHUYÊN GIA SKYWAY

18 tháng 3 năm 2020
Lý thuyết về giải quyết vấn đề sáng tạo (TRIZ) trong định dạng thiết kế giáo dục TRIZ (MTIZ) hiện đại đã đến với SkyWay ở quy mô đầy đủ. Khóa học chuyên sâu của MTRIZ đã được thực hiện bởi tác giả Michael Orleansoff, giáo sư, tiến sĩ khoa học kỹ thuật, người sáng lập và người đứng đầu Học viện nhạc cụ hiện đại TRIZ (AIMTRIZ, Berlin) và Global Enterprise for Mastery in TRIZ (GEMTRIZ, Minsk).

Giáo sư M. Orlov và các chuyên gia SkyWay trước khi bắt đầu đào tạo TRIZ

Khóa đào tạo giới thiệu cho hơn 130 chuyên gia đã được tổ chức trong tuần vừa qua tại Hội trường Quốc gia của Nhà hàng của khách sạn Chủng viện. Sau đó, với sự hỗ trợ tư vấn của GEMTRIZ, thực tiễn dự án sử dụng MTRIZ để giải quyết các vấn đề cấp bách và đầy hứa hẹn trong việc phát triển các công nghệ và hệ thống chuỗi đã bắt đầu.