ĐẦU TƯ NHƯ THẾ NÀO VỚI SKYWAY ?

Uncategorized

– Công nghệ SKYWAY được định giá 400.867.433.000usd khi thương mại thành công ra ngoài thị trường.
– Công ty đã đăng ký các hoạt động kinh doanh dưới sự giám sát của Uỷ Ban Dịch Vụ Tài Chính BVI- FSC. BVI-FSC trực tiếp giám sát việc phát hành 400.867.433.000 cổ phần của SKYWAY .
* Cơ cấu phát hành cổ phần như sau :
Nhóm các công ty SKYWAY được chia làm 3 công ty ,trong đó :
1. Công ty : Golbal Transport Investments (đăng ký tại BVI – FSC, số kinh doanh 1778122). nắm giữ 66,67% tương đương 267.244.955.334 tỷ cổ phần . Đây là số cổ phần của cty nắm giữ, nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp ! Số lượng Cổ Phần(CP) này không phát hành ra ngoài công chúng .
2. Công ty (A): Euroasian Rain SKYWAY Systems Holding limited (số đăng ký Kd 1872233 tại BVI – FSC), nắm giữ 15% tương đương 60.130.114.950 tỷ CP!
3. Công ty(B): Euroasian Rain SKYWAY Systems Holding II limited (số đăng ký Kd 1931596 tại BVI – FSC), nắm giữ 18.33% tương đương CP 73.492.362.716 tỷ CP .
Và công ty xây dựng chính sách phát hành CP – Huy động vốn như sau :
Lấy 50% CP của công ty A và 50% CP của công ty B. Tổng cộng Xấp Xỉ: 66,67 tỷ Phát hành ra công chúng trước IPO. Còn lại 50% sẽ chào bán IPO khi công ty lên sàn.


Tổng số. 66,67% được chia làm 15 giai đoạn phát hành cổ phần ra công chúng tính từ tháng 1/2014 . Theo lộ trình như sau :
Giai đoạn 1: 1,5 tỷ CP .
Giai đoạn 2: 2 tỷ CP
Giai đoạn 3: 3 tỷ CP
Giai đoạn 4: 4 tỷ CP
Giai đoạn 5: 5 tỷ CP
Giai đoạn 6: 6 tỷ CP
Giai đoạn 7: 7 tỷ CP
Giai đoạn 8: 7,5 tỷ CP
Giai đoạn 9: 7 tỷ CP
Giai đoạn 10: 5 tỷ CP
Giai đoạn 11: 4 tỷ CP
Giai đoạn 12: 3 tỷ CP
Giai đoạn 13: 2 tỷ CP
Giai đoạn 14: 1,5 tỷ CP
Giai đoạn 15: 1,5 tỷ CP !
Số CP còn lại là CP ưu đãi !
Và ở mỗi giai đoạn thì nhà đầu tư sẽ hưởng các mức triết khấu khác nhau .
Và xin chúc mừng tất cả anh chị NĐT . Hiện nay chúng ta đang ở trong giai đoạn 13 của Dự Án . Và chỉ còn 2 giai đoạn nữa thôi là SKYWAY đã hoàn thành 5 năm quá trình huy động vốn của cty .
Việc của chúng ta ngày hôm nay là ra quyết định với SKYWAY. Và đây là các gói đầu tư SKYWAY giai đoạn 13.

===>> Các gói đầu tư giai đoạn 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.