Đề xuất «Faces of the Future» được mở lại cho phép đầu tư

Uncategorized

Đề xuất «Faces of the Future» được mở lại cho phép đầu tư

Chúng tôi vui mừng được thông báo rằng, đề xuất «Faces of the Future» sẽ được mở lại cho phép đầu tư! Từ ngày 01.02 tới 21.02, bạn có thể thực hiện không giới hạn số đầu tư với chiết khấu 1:100 và nhận 1 ảnh toàn ký trong văn phòng cá nhân SWC và trong bảo tàng EcoTechnoPark!

Nhận ảnh toàn ký tại EcoTechnoPark như thế nào?

1. Hãy tận dụng đề xuất «Faces of the Future» và tiến hành thanh toán toàn bộ theo hình thức trả ngay hoặc trả góp.

2. Trên trang «Faces of the Future», hãy tải lên ảnh của bạn và lựa chọn model phương tiện SkyWay sẽ hiển thị trên ảnh toàn ký của bạn.

3. Ảnh toàn ký hoàn chỉnh sẽ xuất hiện trên trang «Faces of the Future», tại mục «Ảnh toàn ký của tôi», «Thư viện ảnh» và trong bảo tàng của EcoTechnoPark.

Bạn có thể tạo ảnh toàn ký chỉ sau khi sử dụng đề xuất «Faces of the Future» và thanh toán xong toàn bộ số tiền qua trả ngay hoặc trả góp. Tới 23:55 ngày 21.02 (giờ UTC+3) các điều kiện sau của chương trình «Faces of the Future» có hiệu lực:

– 500 $ thanh toán trả góp hàng tháng, trong vòng 10 tháng;

– thanh toán trả ngay 5000 $.

Chú ý: nếu bạn đã sử dụng đề xuất «Faces of the Future», bạn có thể đầu tư lại với chiết khấu 1:100, với số lượng gói không giới hạn cho tới ngày 21.02. Bạn chỉ có thể nhận 1 ảnh toàn ký, không phụ thuộc số lượng gói đầu tư đã đăng ký.

Bạn có thể đầu tư và tạo ảnh toàn ký của cá nhân mình trong mục «Faces of the Future» trên văn phòng cá nhân.

https://new.skyway.capital/news/2618