ECOTECHNOPARK SKYWAY Ở TRUNG TÂM CHÚ Ý CỦA CƯ DÂN QUẬN PUKHOVICHI

EcoTechnoPark SkyWay đã được viếng thăm bởi các cựu chiến binh lao động của quận Pukhovichi. Trước thềm chuyến thăm, một bức thư gửi chính quyền quận đã được gửi đến địa chỉ của String Technologies CJSC với yêu cầu tổ chức một chuyến đi tìm hiểu thực tế về lãnh thổ EcoTechnoPark. Là một phần của sự kiện, khách được thông báo về dự án vận chuyển dây, lịch sử tạo ra nó, và cũng cho thấy một số mẫu mô-đun vận chuyển, bao gồm một unibike, unicar và unibus.

Bạn sẽ tìm hiểu thêm về sự kiện từ video của chúng tôi.