GẶP GỠ ĐẠI DIỆN CỦA NHÀ THẦU CHÍNH

Uncategorized

Ngày 13 tháng 3 năm 2020
Các đối tác của chúng tôi đã quen với các ấn phẩm về các nhân viên chủ chốt của công ty – nhà phát triển công nghệ Đơn vị Vận chuyển Chuỗi và của toàn bộ Nhóm Công ty SkyWay, nhưng các cuộc phỏng vấn với đại diện của các tổ chức đối tác thường không xuất hiện trên các tài nguyên của chúng tôi. Cuộc trò chuyện hôm nay là một trong những cơ hội hiếm có như vậy. Chúng tôi mời bạn gặp Mohammed Galal, Giám đốc dự án của Hợp đồng xây dựng nhanh, nhà thầu chính của SkyWay GreenTech ở Sharjah.

Mức độ trách nhiệm của người đối thoại của chúng tôi rất khó để đánh giá quá cao: nhiệm vụ của anh ấy bao gồm quản lý các hoạt động của tất cả các nhà thầu phụ làm việc tại công trường, và đảm bảo an toàn. Được biết, đại diện của hơn 20 quốc gia đang nỗ lực triển khai dự án của chúng tôi tại Trung tâm đổi mới SkyWay. Mohammed là một người gốc Sudan và đã làm việc thành công ở UAE trong năm năm.

Nhưng chúng ta đừng chạy về phía trước – chúng ta sẽ trao sàn cho chính ông Galal.

https://rsw-systems.com/news/interview-galal
© https://rsw-systems.com/