HÌNH ẢNH CHƯA ĐƯỢC PHÁT HÀNH TỪ KHO LƯU TRỮ SKYWAY

Uncategorized

HÌNH ẢNH CHƯA ĐƯỢC PHÁT HÀNH TỪ KHO LƯU TRỮ SKYWAY
Ngày 29 tháng 12 năm 2019
Số lượng cảnh quay được ghi lại mỗi năm là nhiều hơn một terabyte. Và rõ ràng là chúng tôi không thể chia sẻ tất cả. Hình ảnh và video đã được kiểm duyệt và sàng lọc cẩn thận. Tuy nhiên, vẫn có những bức ảnh xứng đáng được công bố. Do đó, hãy chọn một loạt các bức ảnh thú vị từ dịch vụ thông tin SkyWay.