NĂM 2019 TRONG LỊCH SỬ CỦA SKYWAY

NĂM 2019 TRONG LỊCH SỬ CỦA SKYWAY
Ngày 30 tháng 12 năm 2019

Theo truyền thống, vào cuối tháng 12, chúng tôi tóm tắt các công việc được thực hiện bởi công ty phát triển trong năm. Dịch vụ thông tin SkyWay đã chuẩn bị một video đánh giá có chứa các sự kiện quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển của dự án và cho phép nó thực hiện bước tiếp theo trong quá trình phát triển.
Cần nhớ rằng những gì được hiển thị trong video chỉ là một phần của tác phẩm được thực hiện bởi nhóm của Anatoly unitsky. Phần lớn vẫn ở phía sau hậu trường, dựa trên những cân nhắc về bí mật và giữ bí mật thương mại. Nhiệm vụ chính vẫn không thay đổi – tạo ra các hệ thống giao thông hiệu quả, an toàn, hấp dẫn về kinh tế và thân thiện với môi trường, có thể chiếm vị trí xứng đáng trong thị trường dịch vụ vận tải quốc tế.