OnAir: Du lịch an toàn cho tương lai

Ngày 3 tháng 11 năm 2019

OnAir: Du lịch an toàn cho tương lai

Thống kê cho thấy du lịch hàng không là cách an toàn nhất để đi từ điểm A đến điểm B. Tuy nhiên, lưu ý đến việc áp dụng thuế sinh thái, chúng tôi có thể tự tin nói rằng số lượng chuyến bay sẽ sớm giảm để bảo vệ môi trường. Điều gì sẽ đến để thay thế chúng? Chúng tôi đã xem xét các cách có thể để đi du lịch an toàn trong tương lai gần trong vấn đề OnAir mới. Tìm kiếm chi tiết trên máy bay Belavia hoặc trong phiên bản pdf của tạp chí.