QUY ĐỊNH VỀ CẠNH TRANH CÔNG CỘNG TRÊN CHỦ ĐỀ SKYWAY

Uncategorized

cạnh tranh cho sinh viên tốt nghiệp-skyway (1)

Gần đây, tất cả các tài nguyên chính thức của SkyWay đã công bố thông tin về sự cạnh tranh của các tác phẩm đủ điều kiện cuối cùng – nghiên cứu cử nhân, thạc sĩ và sau đại học – được thực hiện về chủ đề vận chuyển chuỗi và công nghệ chuỗi. Mục đích của chiến dịch, sẽ được tổ chức hàng năm, là để tăng sự quan tâm đến dự án, cũng như hỗ trợ các chuyên gia và nhà khoa học sáng tạo trẻ.

Các điều kiện của cuộc thi được nêu rõ trong Quy định, đã sẵn sàng để xuất bản. Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các điều kiện được chỉ định trong bài viết trước và trong Quy định được cung cấp cho bạn, các điều kiện trong điều khoản sau sẽ được áp dụng.

Tham gia và giành chiến thắng!124 (1)