Tài liệu thuyết trình SkyWay mới

Uncategorized

Ngày 13 tháng 12 năm 2019

Tài liệu thuyết trình #SkyWay mới

Từ tập sách mới và đầy màu sắc, bạn sẽ tìm hiểu về những phát triển mới nhất của SkyWay trong các lĩnh vực đô thị, liên tỉnh, tốc độ cao và vận tải hàng hóa, cũng như các lĩnh vực phát triển đầy hứa hẹn khác – hệ thống điều khiển thông minh, công nghệ sinh học nông nghiệp và giải pháp cơ sở hạ tầng dựa trên hệ thống giao thông chuỗi.

Cũng trong phiên bản cập nhật, bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về những lợi thế chính của SkyWay so với các phương thức vận chuyển truyền thống, tìm hiểu về các mô hình cán hiện có và được phát triển và cấu trúc của nhà phát triển hệ thống vận chuyển chuỗi.

Bài thuyết trình có sẵn bằng tiếng Nga và tiếng Anh .

Tài liệu thuyết trình SkyWay mới