TẠP CHÍ ONAIR: XU HƯỚNG MỚI VÀ VẬN CHUYỂN CHUỖI

Uncategorized

Ngày 7 tháng 1 năm 2020

Mọi người chưa học được để dự đoán tương lai với xác suất tuyệt đối, nhưng các nỗ lực đang được thực hiện. Và bài học về bản thân nó khá hấp dẫn – hôm nay hãy cố gắng xác định những phát triển hứa hẹn nhất sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta trong những năm tới.

Onboard tạp chí OnAir chia sẻ với độc giả của mình tầm nhìn của riêng mình của ngành công nghiệp công nghệ cao, phân tích xu hướng hiện nay trong khoa học và công nghệ ở ngã ba của sự cởi mở và thập kỷ mới.Tạp chí OnAir: Xu hướng mới và vận chuyển chuỗi