TỔ HỢP HÀNG HÓA XUẤT HIỆN Ở DẠNG CUỐI CÙNG CỦA NÓ

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

Trên nhánh làm việc của đơn vị, các hầm bảo vệ (tán) được lắp đặt. Chức năng của chúng là bảo vệ vật liệu vận chuyển khỏi lượng mưa. Cũng trong thiết bị đầu cuối tải, việc cài đặt một thiết bị dỡ tải được hiện đại hóa cho thiết bị đã được hoàn thành. Do đó, tổ hợp vận tải hàng hóa trong EcoTechnoPark đã xuất hiện ở dạng hoàn chỉnh, với tất cả các yếu tố cần thiết. Tổ hợp bao gồm hai hệ thống con chính: unitrans và unitrack . Đây là một ví dụ hợp lệ của một hệ thống phổ quát với khả năng cấu hình mô-đun. Vận tải hàng hóa SkyWay có thể thích nghi với hầu hết mọi điều kiện và nhu cầu liên quan đến việc vận chuyển các loại hàng hóa khác nhau.

Использование этого материала сайта группы компаний SkyWay в Интернет-пространстве допускается только при обязательном размещении ссылки на источник публикации: https://rsw-systems.com/news/cargo-skyway-update
© https://rsw-systems.com/