TRÌNH BÀY MỚI VỀ CHUỖI VẬN CHUYỂN

Uncategorized

Ngày 6 tháng 1 năm 2020 – Trình bày mới về chuỗi vận chuyển

SkyWay không chỉ là vận tải, mà là một công cụ hậu cần phổ quát có thể đưa tương tác xã hội lên một tầm cao mới. Đóng vai trò là nền tảng của cấu trúc công nghệ trong tương lai, nó đặt ra các tiêu chuẩn cao chưa từng thấy về tốc độ, an toàn, thân thiện với môi trường và hiệu quả.

Cuộc sống hàng ngày sẽ như thế nào với SkyWay? Hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn trình bày rõ hơn điều này nhờ một bài thuyết trình mới.

Các nhà phát triển vận chuyển chuỗi và người tạo ra nó, Anatoly Yunitsky, chắc chắn rằng những gì được hiển thị trong video sẽ sớm trở thành hiện thực. Rốt cuộc, ngày mai của chúng ta sẽ ra sao – chỉ phụ thuộc vào chúng ta. Từ những quyết định và hành động mà chúng ta đưa ra và đưa ra ngày hôm nay. SkyWay là tương lai ngày hôm nay.