TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SKYWAY Ở SHARJAH: MỘT BÁO CÁO HÌNH ẢNH NGẮN GỌN

Uncategorized

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SKYWAY Ở SHARJAH: MỘT BÁO CÁO HÌNH ẢNH NGẮN GỌN
Ngày 20 tháng 1 năm 2020

Công việc xây dựng vẫn tiếp tục tại Trung tâm đổi mới SkyWay ở Sharjah. Song song, các nhân viên của công ty phát triển thực hiện các thử nghiệm trên biển của Unicar U4-431-01 (unicar trong thực thi nhiệt đới). Tổng giám đốc thiết kế Anatoly Yunitsky kiểm tra tiến độ của công việc.

Chúng tôi xuất bản một báo cáo hình ảnh ngắn từ hiện trường.