ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ «BƯỚC 2021» VỚI MỨC CHIẾT KHẤU LÊN TỚI 1: 100

Ngày 11 tháng 5 năm 2020

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ «BƯỚC 2021» VỚI MỨC CHIẾT KHẤU LÊN TỚI 1: 100

Trong vài tháng qua, chính phủ và các công ty tư nhân phải đối mặt với những thách thức kinh tế. Để vượt qua giai đoạn khủng hoảng thành công, các biện pháp phi tiêu chuẩn phải được thực hiện nhanh chóng. Nhóm các công ty SkyWay cũng cung cấp cho các nhà đầu tư một giải pháp cho phép dự án tiếp tục phát triển thành công.

Như bạn đã biết, đánh giá tài sản trí tuệ của SkyWay là 400.867.433.000 đô la Mỹ ($) cho phép công ty giữ lại một phần vốn cổ phần của mình cho đến giai đoạn 14. Dự trữ cổ phiếu cho phép ban quản lý dự án giảm giá đặc biệt cho nhà đầu tư sân khấu.

Đó là lý do tại sao, để hỗ trợ sự phát triển của SkyWay trong thời kỳ khủng hoảng, chúng tôi mở một đề nghị đầu tư «BƯỚC 2021».

Theo các điều kiện của ưu đãi có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6, bạn có thể đầu tư:

$ 50 mỗi tháng bằng cách trả góp trong 12 tháng với mức giảm giá lên tới 1:60.

$ 600 thanh toán một lần với chiết khấu 1:60.

$ 100 mỗi tháng bằng cách trả góp trong 12 tháng với mức giảm giá lên tới 1: 100.

$ 1200  thanh toán một lần với chiết khấu 1: 100.

Số lượng khoản đầu tư một lần và trả góp mở của ưu đãi «BƯỚC 2021» có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6 là không giới hạn.

Giảm giá sẽ được bảo lưu bất kể hình thức thanh toán và thay đổi giai đoạn. Các điều khoản và điều kiện chi tiết có thể được tìm thấy trên trang cung cấp.

Giảm giá cao như vậy đã có sẵn cho các nhà đầu tư khi dự án SkyWay chưa có thành tựu nghiêm trọng:

• cơ sở sản xuất riêng với 1000 nhân viên;

• các trung tâm kiểm tra tại UAE và Belarus;

• 11 loại đầu máy toa xe và 6 loại cấu trúc theo dõi.

Hôm nay, dự án đã sẵn sàng một lần nữa để cung cấp mức chiết khấu cao hơn cho tất cả các nhà đầu tư sẽ hỗ trợ SkyWay trong thời điểm bất ổn.

Ưu đãi «BƯỚC 2021» cho phép bạn tăng đáng kể cổ phần của mình trong dự án với ít tiền hơn và ít rủi ro hơn, do đó đảm bảo sự phát triển bền vững của dự án SkyWay.

Nguồn: https://rsw-systems.com/news/step-up-2021