VIDEO B BYNG CÁCH ANATOLY YUNITSKY

Uncategorized

Chúng tôi mời bạn chú ý đến việc tiếp tục chu kỳ của các video được quay trên lãnh thổ của EcoTechnoPark trong quá trình tự cô lập một phần của Anatoly Yunitskiy. Trong vấn đề này của blog video, người tạo SkyWay sẽ trả lời rất chi tiết câu hỏi mà mọi người phải lo lắng cho dự án của chúng tôi:

Sau hơn 40 năm phát triển vận tải dây, bạn đã có nhiều đối tác và nghĩa vụ tương ứng với họ. Họ đã được thực hiện chưa, có bất kỳ nghĩa vụ nào trong số những nghĩa vụ này có liên quan đến ngày nay không? Nó sẽ không chỉ ra rằng với việc triển khai thành công SkyWay, các đối tác cũ của bạn sẽ tuyên bố quyền của họ đối với công nghệ và tài sản trí tuệ cơ bản? “